Rob Kuenen

Informationmanager at Gemeente Amersfoort

in de keten inwinning, beheer, analyse, visualisatie en ontsluiting kan er (ook intern) nog veel verbeteren.